Ruan Consult B.V. | Bureau voor (interim) management, bedrijfseconomische- en organisatieadviezen

 

Mijn ProfielRuan de Groot

Ruim 30 jaar gewerkt als directeur/bestuurder. Verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiƫle en personele doelstellingen van de organisatie en het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie aansluit bij marktontwikkelingen en markteisen. Het aansturen van de medewerkers: leidinggeven aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig. Het signaleren van trainingsbehoeften. Ervaring met veranderprocessen. Bekend met de decentralisatie van rijksbeleid naar de gemeenten.

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voorbereiding van het strategisch beleid. Het signaleren van ontwikkelingen m.b.t. welzijn en maatschappij en dit vertalen naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en instellingsbeleid. Verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen en beleidsrapportages. Het bijdragen aan het vaststellen van de begroting en het budget van meerdere projecten. Het bewaken van het budget en actie ondernemen bij dreigende tekorten. Verder het onderhouden van interne en externe werkcontacten en het opvolgen van afspraken tussen de instelling en betrokken instanties, zoals gemeenten, woningcorporaties, provincie, ziektekostenverzekeraar en verwante instellingen.

Ruan de Groot heeft jarenlang ervaring in de gezondheidszorg in verschillende functies en verschillende sectoren.

Kenmerkende eigenschappen zijn:

 

Ruan Consult