Ruan Consult B.V. | Bureau voor (interim) management, bedrijfseconomische- en organisatieadviezen

 

Werkwijze

1. Intake

Tijdens het intakegesprek wordt in samenspraak met de opdrachtgever een heldere opdrachtomschrijving geformuleerd. Met andere woorden wij brengen eerst de problematiek, managementstijl en de cultuur in kaart. Dit is essentieel voor een succesvolle opdracht. Ruan Consult luistert ongeacht uw vraag of probleem. Uw wensen met bijvoorbeeld het beoogde doel of het gewenste resultaat moeten vooraf volstrekt duidelijk zijn.

2. Opdrachtomschrijving

De klantvraag staat centraal. Meestal heeft u als opdrachtgever een eindresultaat voor ogen. Vanuit die gedachtegang wordt gezocht samen met de opdrachtgever naar een passende methodiek om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Na het intakegesprek vindt een schriftelijke terugkoppeling plaats, waarin de opdracht omschreven wordt voorstel voor een plan van aanpak. U krijgt een zo compleet mogelijk voorstel in termijnen van tijd, wat kost het en het te verwachten resultaat. Na goedkeuring wordt de opdracht vastgelegd in een contract.

3. Oriƫntatie

In een korte, afgebakende periode wordt door middel van het voeren van gesprekken en het lezen van documenten een beeld gevormd van de situatie en de beleving van de medewerkers. Na een analyse worden de conclusies en aanbevelingen besproken met de opdrachtgever. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

4. Realisatie

Het eindproduct is afhankelijk van het type opdracht. Ook gedurende de opdracht wordt regelmatig de voortgang geƫvalueerd en wordt zo nodig bijgestuurd.

5. Naar het eindresultaat

Drie zaken zijn van belang bij de afronding van een opdracht.
  1. De beoogde doelen zijn gerealiseerd en door de medewerkers en organisatie eigen gemaakt.
  2. De mensen uit de organisatie zijn, na vertrek van de interim-manager, in staat de nieuwe werkwijze te continueren.
  3. Belangrijke afspraken en beslissingen worden door de interim-manager vastgelegd in een overdrachtdossier, zodat de opvolger kan voortbouwen op de ingezette koers.

 

Ruan Consult